Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden utför stadens uppgifter inom plan- och byggnadsområdet. I detta ingår bland annat att ta fram översiktsplaner och detaljplaner, främja bostadsförsörjningen, arbeta med trafikutredningar och verka för en estetiskt tilltalande stad.

Lökplantering i Mörarp. Foto: David Lundin