Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för stadens insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Boende på Kungshults vårdboende. Foto: Anna Alexander Olsson