Nyckeltal

Äldre och personer med funktionsnedsättning

 201420152016
Extern kundnöjdhet
Andel nöjda kunder i vårdboende, procent818180
- kommunalt drivna , procent878481
- entreprenörsdrivna, procent687271
Andel nöjda kunder i hemtjänst, procent908988
- kommunalt drivna , procent918989
- entreprenörsdrivna, procent878987
Volymer
Personer med beslut om särskilt boende, antal1 1401 1341 142
- Därav personer över 80 år, antal912896923
Personer med hemtjänst, antal4 3764 3394 268
- Därav personer över 80 år, antal2 8752 8352 726
- Därav personer med enbart servicetjänster, antal310303248
Personer med hemsjukvård, antal 1)-2 6532 650
- Därav personer över 80, antal-9521 287
Dagverksamhet, antal besök/månad i snitt147143137
- Beläggning, procent878479
Korttidsplatser, antal platser737366
- Beläggning, procent999899
Invånare i Helsingborg över 80 år, antal7 0066 9537 025
Ekonomi
Intäkter, mnkr277297327
Kostnader, mnkr1 3991 4911 537
Nettokostnader, mnkr1 1231 1941 210
Särskilt boende - kostnad per plats, kr577 000598 000634 000
Hemtjänst - snittkostnad per beslut, kr78 00086 00092 000

1) 2015 infördes nytt systemstöd och beräkningsmetod för uppföljning av hemsjukvård. Därmed är siffror från tidigare år inte fullt jämförbara med år 2015 och framåt.

Insatser enligt LSS

 201420152016
Volymer
Personer med något beslut om LSS, antal725843921
Personer med beslut om:
- Personlig assistans enligt LSS, antal535664
- Boende, antal206231242
- Daglig verksamhet, antal400455485
- Ledsagare, antal157157172
- Kontaktperson, antal192214229
- Avlösare, antal273633
- Vistelse/stödfamilj, antal8298100
Personliga ssistans som staden har kostnadsansvar för, timmar372 000381 000414 000
Ekonomi
Intäkter, mnkr777675
Kostnader, mnkr431464512
Nettokostnader, mnkr354388437
Särskilt boende - kostnad per plats, kr783 000822 000847 000
Daglig verksamhet - kostnad per deltagare, kr179 000175 000181 000