Vi välkomnar synpunkter

Helsingborgs stad välkomnar och värdesätter synpunkter från invånare, företag och besökare. När personer som använder våra tjänster hör av sig med beröm, klagomål, frågor och förslag får vi information om vad vi gör bra och vad vi kan eller bör förbättra.

Andreas Karlsson använder appen Ett Bättre Helsingborg.

En lokal företagare använder appen Ett Bättre Helsingborg. Foto: David Lundin

Synpunkterna registreras i diariet vilket innebär att de blir offentliga handlingar. Alla som vill kan ta del av både synpunkter och svar förutsatt att synpunkterna inte innehåller uppgifter som skyddas av sekretess.

Den som lämnar en synpunkt ska så snart som möjligt få information om att vi har registrerat synpunkten och hur vi tar hand om den.

Den som vill kontakta Helsingborgs stad kan välja på flera olika kanaler:

  • personligt möte
  • telefon
  • e-post
  • brev
  • fax
  • sociala medier
  • chatt på helsingborg.se
  • e-tjänsten och appen ”Ett bättre Helsingborg”