Brist på lekplatser i Domsten

Foto: Anders Ebefeldt


Synpunkt:
 “Hej! Först lite kritik, sen förslag 😉 Hur kommer det sig att byn Domsten har så dåligt med lekplatser för barn? Mig veterligen finns det inte en enda lekplats! Som småbarnsfamilj som funderar på att flytta dit är faktiskt detta en sak som gör att vi funderar på att inte bosätta oss där! Den som finns på förskolan kan ju inte räknas som offentlig… Förslag: anlägg en lekplats […] gärna med fisketema, det är inte något jag vet finns som tema i någon av de existerande lekplatserna i Helsingborg. Då kan man göra linbana mellan fiskepålar, en liten länga med fiskehus, fisknät att klättra i, en fisk som sandlåda, en val vars tunga är en rutschkana… Finns hur mycket skoj som helst!”

Svar: “Tack för ditt mejl och för att du är engagerad i frågan kring barnens platser i staden! I Domsten har vi idag tre lekplatser varav en endast består av en gunga på stranden. De övriga två ligger strax norr om hamnen respektive i förlängningen av Lärkstigen söderut. Båda lekplatserna är så kallade närlekplatser som i första hand vänder sig till de lite yngre barnen, men på båda lekplatserna finns även klätterlek som är lite mer utmanade för något äldre barn.

Vi ser just nu över våra lekplatser i hela staden (cirka 200 stycken) och jag tar därför med mig din synpunkt i det arbetet. Har du fler frågor kring lek är du välkommen att återkomma.”