Engelsk badbrygga på Strandpromenaden

Foto: Anna Alexander Olsson


Synpunkt:
 ”Jag förslår byggandet av en engelsk badbrygga. Kännetecknande för en sådan är en överbyggd del längst ut med glasskiosk, kanske ett kafé och även plats för en promenadorkester som bidrar till en behaglig atmosfär sommarkvällar och helger. Placering lämpligtvis någonstans mellan kallbadhuset och Pålsjöbaden. En sådan brygga skulle ytterligare öka attraktionskraften till en redan attraktiv strandremsa. Skicka en delegation för ett studiebesök till Brighton för besiktning på plats!”

Svar: ”Tack för ditt mejl. Kan riktigt se ditt förslag framför mig. Hade blivit ett attraktivt inslag i miljön. För att realisera det krävs såklart både ekonomi och intressenter. Jag tar med mig ditt förslag som en potentiell utveckling av Strandpromenaden så får vi se när tillfälle dyker upp.”