Jag saknar vårt bibliotek i Påarp

Foto: Torsten Herbertsson


Synpunkt:
 “Hej, jag saknar vårt bibliotek i Påarp jättemycket. Jag har varit där väldigt mycket med barnen sedan min dotter föddes och nu är hon snart åtta. Det var mysigt att vara där, barnen läste och lekte och jag lånade böcker. Jag har inte alls samma möjlighet att ta mig till Helsingborg med barnen. Detta har betytt mycket för deras läsutveckling och möjlighet att ha ett rikt utbud av litteratur hemma. […] Bokbussen kommer [till Påarp] på fredagar kl 10, då är barnen i skolan och jag jobbar. 1. Kommer vi få tillbaka vårt bibliotek? 2. Finns det någon möjlighet att bokbussen kommer senare på dagen?”

Svar: “Stort tack för din inlämnade synpunkt angående biblioteket i Påarp. Vi jobbar hela tiden för att bibliotekets verksamhetsombud ska bli så tillgängligt som möjligt för så många som möjligt.

Lokalerna är under ombyggnation för att ge mer utrymme åt skolans behov. Vi verkar för nu för att öppna igen hösten 2017. Under tiden hänvisar vi till bokbussen och våra andra bibliotek. […] Vi tar till oss din förfrågan kring bokbussens tider och jag ber […] ansvarig för bokbussen att se över om det finns möjlighet till förändring.”