Vad hände med skateboardramperna vid Ångfärjestationen?

Foto: Måns Fornander


Synpunkt:
 ”Hej. Jag är nyfiken på vad som hände med skateboard ramperna som låg bakom den gamla ångfärjestationen innan den flyttades. Dom togs bort, sen har jag inte sett dem igen. Har dom blivit slängda eller bara flyttade? Jag saknar en plats att åka skateboard på utomhus. Jutan är inget roligt alternativ en solig sommardag.”

Svar: ”Tack för ditt mejl och för att du är engagerad i skatefrågan! Skateramperna som låg vid Ångfärjan är flyttade och står på vår upplagsplats för tillfället. Innan de flyttades var planen att vi skulle ställa ut dem på någon ny plats i staden framåt våren. Detta visade sig dock vara svårare än vad vi hade räknat med. Ramperna är tolv år gamla och därmed ganska slitna efter att ha stått i det utsatta läget vid havet. Förutom detta så har vi fått många klagomål då det bullrar mycket när man åker skate på dem. Det har fungerat bra där de har stått men att flytta dem har inte gått att genomföra än. Därför står ramperna kvar och jag ska tillsammans med en kollega göra en bedömning av dem senare i veckan för att se om det är någon idé att reparera dem och ställa ut dem på någon plats eller om det är så att de har gjort sitt.

I dagsläget har vi tyvärr ingen bra plats att åka skate på allmän platsmark. Vi får många frågor kring detta från invånare och vi arbetar med frågan. I dagsläget har vi dock ingen budget för en skateanläggning utan den ligger några år framåt.”