Rättelser

Efter att årsredovisningen har beslutats av kommunfullmäktige får inga ändringar göras i publikationen. Det innebär att vi inte heller rättar eventuella felaktigheter som upptäcks efter kommunfullmäktiges beslut. För att upplysa läsaren om upptäckta fel så läggs en rättelsenotis i direkt anslutning till felet på denna sajt. Observera att inga rättelsenotiser finns i PDF-versionen av årsredovisningen. Du hittar även samtliga rättelser listade nedan.

Stadsbyggnadsnämndens mål